Bu e-posta ve ilişikteki dosyalar hukuken gizli bilgi ve kişisel veri içerebilir. E-posta ve içeriği, sadece gönderilen gerçek veya tüzel kişinin gönderim amacıyla sınırlı kullanımı içindir. Muhatap, kendisine gönderilen bilgileri gönderim amacıyla sınırlı ve ölçülü olarak kullanacağını kabul eder. Eğer bu e-postanın muhatabı değilseniz bu e-postanın ve eklerinin kopyalarını herhangi bir şekilde kullanamaz, gönderemez, dağıtamaz ve yedekleyemezsiniz. Lütfen bu e-postayı yanlışlıkla aldıysanız, gönderene bu durumu bildiriniz ve e-posta ve ilişiğindeki belgeleri sistemden siliniz. MLH Gemi Acenteliği A.Ş. işbu ileti ve eklerinde yer alan bilginin doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve bu bilginin işlenmesi, iletilmesi, alınması, muhafaza edilmesi ve herhangi bir şekilde kullanılmasından doğabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir. İşbu e-mail ve ekleri kapsamında yer alan kişisel verilerin yasal düzenlemelere uygun olarak işlendiği ve korunduğunu belirtmek isteriz. Kişisel verilerle ilgili bilgilendirmeyi http://www.mlh-shipping.com/ adresinden okuyabilirsiniz.

This message and its attachments; they may contain personal data or confidential information and they are only for the natural person(s) or institutions and organizations to which the message was sent. If this message was received by you inadvertenly, you should keep the message confidential and promptly alert the sender and delete the message and its attachments without any processing. MLH Gemi Acenteliği A.Ş. does not make any commitment regarding the accuracy, completeness and accuality of the information contained in this e-mail and its annexes, and does not accept any responsibility arising from processing, transmitting, obtaining, preserving and using it in any way. MLH Gemi Acenteliği A.Ş. cannot be held responsible for changes in the message and its attachments, late arrival, viruses, and any damage to your computer system. We would like to state that the personal data within the scope of this message and its attachments are processed and protected in accordance with the legal regulations and you can visit http://www.mlh-shipping.com/ for detailed information.